Ön xaçabənzər bağ (ÖXB) təmiri

Ön xaçabənzər bağ (ÖXB) təmiri

Diziniz dönərək yıxılanda ÖXB-ı qopara bilərsiniz. ÖXB diz oynağını stabilizasiya edir, ön-arxa  və burulma stabilliyini təmin edir. Bu bağ qopduqda sağalmır və funksiyanı yenidən qazanmaq üçün əməliyyat lazım olur. Əməliyyat…

Read more