• 08/04/2016
  • 6
  ƏYRİBOYUNLUQ (TORTİKOLLİS)

  ƏYRİBOYUNLUQ (TORTİKOLLİS)

  Əyriboyunluq başın eyni tərəfə, çənənin tərs tərəfə dönməsi şəklində yaranan deformasiyadır. Boyunun önə və yana əyilməsinə, yanlara dönməsinə köməklik edən Döş-Körpücük-Məməyəbənzər(DKM)  əzələdə inkişaf edən kontraktura(yığılma) nəticəsində yaranan əyriboyunluğa Muskulyar(əzələyə bağlı) əyriboyunluq deyilir. Əyriboyunluq səbəbləri arasında bu qrup 95% təşkil edir. Digər növlər arasında onurğanın boyun şöbəsində anadangəlmə inkişaf qüsurlarını və gözlə əlaqədar yaranan problemləri göstərmək

  Read more
  • 15/04/2016
  • 24
  UŞAQLARDA YUMŞAQ YASTIPƏNCƏLİK

  UŞAQLARDA YUMŞAQ YASTIPƏNCƏLİK

  Uşaq ayağına basarkən düz, oturarkən və ya barmaq ucunda ikən ayağın iç əyriliyi görülürsə buna yumşaq yastıpəncəlik deyilir. Bu vəziyyət çox ailələri gileyləndirir. Halbuki belə uşaqların əksəriyyəti normal və problemsiz böyüyürlər. Yumşaq yastıpəncəlikdə ayaq ağrısızdır, ara verməyərək rahat yeriyir və idmanla məşğul ola bilirlər, müəyyən vaxt sonra cərrahiyyə və ya digər müalicə tələb etmədən düzəlirlər.

  Read more
  • 11/04/2016
  • 11
  UŞAQ SEREBRAL İFLİCİ

  UŞAQ SEREBRAL İFLİCİ

  Uşaq serebral iflici(USİ) inkişafı davam edən beyində (18 aylığa qədər)qalıcı xəsarət nəticəsində yuxarı və aşağı ətraflarda, gövdədə əmələ gələn zamanla artmayan hərəki pozulmaya deyilir. Onurğa beyni və əzələlər normal struktura sahibdirlər. Bundan başqa hərəkət və duruş pozulmaları əmələ gəlir. Ayrıca, xəstələr görmə, nitq və udma aktlarında da problem yaşayırlar. Beyindəki xəsarət inkişaf etməməsinə və qalıcı

  Read more
  • 15/04/2016
  • 33
  Tətik Barmaq (Şıqqıldayan Barmaq)

  Tətik Barmaq (Şıqqıldayan Barmaq)

  Tibbi dildə stenozlaşan tenosinovit olaraq bilinən tətik barmaq(trigger finger, trigger thumb) əldə barmaqların bükülmə hərəkətini təmin edən vətərlərin və bu vətərlərin müəyyən bölgələrdə altından keçdikləri körpünün(pulley-blok) xəstəliyidir. Bükücü vətərlər said ön nahiyəsindən əzələ olaraq başlayıb barmaqlara qədər davam edən ip şəklindədir. Vətərlərin ətafında müəyyən bölgələrdə körpü şəklində(pulley-blok) qalınlaşmalar vətəri sümüyə yaxınlaşdırır və vətərin qaldırma gücünü

  Read more