Diz oynağının travmatik yaralanmaları – Menisk yırtıqları

Diz oynağının travmatik yaralanmaları – Menisk yırtıqları

Diz oynağının oynaq içi yaralanmaları 1) diz oynağının oynaq səthi ilə əlaqədar ola bilər, 2) diz oynağının arasında yerləşən anatomik strukturlar, xüsusilə, menisklərlə bağlı yaralanmalar ola bilər və ya 3) diz oynağının içində…

Read more