Replantasiya Nədir?

Replantasiya Nədir?

Hər hansı bir nəfərin bədəni ilə təmamilə əlaqəsi kəsilmiş olan barmaq , əl, qol kimi bir üzvünün yenidən yerinə cərrahi olaraq tikilməsinə replantasiya deyilir. Bu cərrahiyyənin məqsədi qopmuş parçanın ilk halına və funksiyasına bənzər vəziyyəti bərpa ediləcək şəkildə yerinə qoyulmasıdır. Bəzi hallarda yaralanan bölgə o qədər xəsarət görür ki, ətraf yerinə tikilə bilinmir. Bu kimi

Read more