Karpal Tunel Sindromu

Karpal Tunel Sindromu

Karpal tunel sindromu əldə və barmaqlarda ağrı, keyləşmə və paresteziyalar ilə özünü göstərən patologiyadır. Bu problem əl bilək kanalından keçən orta(median) sinirin müxtəlif səbəblərlə sıxışmasına bağlı yaranır. Zaman keçdikcə…

Read more