Karpal Tunel Sindromu

Karpal Tunel Sindromu

Karpal tunel sindromu əldə və barmaqlarda ağrı, keyləşmə və paresteziyalar ilə özünü göstərən patologiyadır. Bu problem əl bilək kanalından keçən orta(median) sinirin müxtəlif səbəblərlə sıxışmasına bağlı yaranır. Zaman keçdikcə karpal tunel sindromu xəstəliyi ağırlaşır, ona görə də erkən diaqnoz və müalicə önəmlidir. İlkin dövrlərdə simptomlar əl biləklik taxılaraq və ya müəyyən aktivlikdən uzaq duraraq yüngülləşdirilə

Read more