Dissertasiya mövzusu

Femur boyun sınıqlarında kanallı vintin yivli qisminə açılan dəliklərdən təzyiq altında sement (PMMA) verilərək tutma gücünün artırılması.

PDF formatında endir:

Avtoreferat Azərbaycanca variantı Türkcə variantı