• Məqalələr

  • Zeynalov R.M.: Bud sümüyü boyun sınıqlarında kanallı vintin yivli qisminə açılan dəliklərdən təzyiq altında sement verilərək tutma gücünün artırılması.
   Yüklə
   Sağlamlıq. 10 (2009)

  • Zeynalov R.M.: Bud sümüyü boyun sınıqlarında internal fiksasiya gücünün artırılması.
   Yüklə
   Sağlamlıq. 2 (2010)

  • Zeynalov R.M.: Zeynalov R.M.: Bud sümüyü boyun sınıqları müalicəsində PMMA tətbiqi.
   Yüklə
   Cərrahiyyə. 1 (2010)

  • Zeynalov R.M.: Zeynalov R.M.: Zeynalov R.M.: Bud sümüyü boyun sınıqlarında internal fiksasiyanın gücləndirilməsi.
   Cərrahiyyə. 2 (2010)

  • Zeynalov R.M.: Bud sümüyü boyun sınıqlarının cərrahi müalicəsinin tarixi aspektləri.
   Yüklə
   Azərbaycan Tibb Jurnalı. 1(2010)

  • Zeynalov R.M.: ПОВЫШЕНИЕ СИЛЫ ВНУТРЕННЕЙ ФИКСАЦИИ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ.(Экспериментальное исследование).
   Yüklə
   ВРАЧ-АСПИРАНТ. 2010,№ 2(39).

  • Zeynalov R.M., Yalçın S.M.: Bud sümüyü boyun sınıqlarında yeni fiksasiya metodu
   Azərbaycan Ortopediya və Travmatologiya Jurnalı. 1 (2010)

  • Zeynalov R.M.: Əyripəncəliyin Ponseti müalicə metodu.
   Yüklə
   Baku Budte Zdorovi.2 (2011)
 • İştirak etdiyi elmi konfranslar və kurslar

  • Dirsek Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar Uygulamalı Kursu
   26 Kasım 2005, İstanbul

  • 25. Akif Şakir Şakar Günleri
   7-8 Nisan 2006, İstanbul

  • 3. Ortopedi Buluşması
   12-16 Nisan 2006, Antalya

  • 5. Derviş Manizade Günleri
   17-18 Kasım 2006, İstanbul

  • Temel Artroskopi Kursu
   20 Ocak 2007, İstanbul

  • 26. Akif Şakir Şakar Günleri
   13-14 Nisan 2007, İstanbul

  • 4. Artroskopik Motor Beceri Geliştirme Kursu
   11-13 Mayıs 2007, İstanbul

  • 3. Erciyes Ortopedi Günleri, El Cerrahisi Toplantısı
   13-15 Mayıs 2007, Kayseri

  • Pediatrik Diz Sorunları Sempozyumu
   15-16 Hazıran 2007, İstanbul

  • Temel Mikrocerrahi Kursu
   1-15 Ağustos 2007, İstanbul

  • 5. Artroksopik Motor Beceri Geliştirme Kursu
   21-23 Eylül 2007, İstanbul

  • AO Master Symposium Orthopedic Trauma Update: Current Concepts in Fracture Management
   28-29 September 2007, İstanbul

  • T.C Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencisi Temel Eğitim Kursu
   5-13 Kasım 2007, İstanbul

  • 6. Derviş Manizade Günleri
   16-17 Kasım 2007, İstanbul

  • 27. Akif Şakir Şakar Günleri
   11-12 Nisan 2008, İstanbul

  • Sekizinci 0-6 Ay Arası GKD-PEV Tanı ve Tedavisi Uygulamalı Kursu
   28-29 Haziran 2008, Konya

  • İnfantile Hip Ultrasonography Course
   6-8 October 2008, Antalya

  • ISMUS 9th Congress
   8-11 October 2008, Antalya

  • 28. Akif Şakir Şakar Günleri
   10-11 Nisan 2009, İstanbul

  • 21. Ulusal Türk Ortopedi ve travmatoloji Kongresi
   3-8 Kasım 2009, Çeşme

  • Dayaq – hərəkət aparatının xəsarətləri və xəstəliklərinin müalicəsi. Travmatologiya və ortopediyada müasir texnologiyalar. Ağırlaşmaların müalicə və profilaktikası mövzusunda 6-cı beynəlxalq konfrans
   24-26 sentyabr 2010, Bakı

  • Combined 33rd SICOT and 17th PAOA Orthopaedic World Conference
   28-30 November, 2012,Dubai,UAE

  • 14th EFORT Congress
   5-8 June 2013, Istanbul, Turkey

  • Bud-çanaq oynağının endoprotezləşməsi və fəsadları
   22 sentyabr 2013, Bakı

  • 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
   29 Ekim-3 Kasım 2013, Belek, Anatalya
 • Posterler

  • Meningomiyelosel kifozunun müalicəsində Luque enstrümantasiyasının poliaksiyal vidalarla kombinasiyası; 20. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
   Ankara, 2007

  • İki ayrı implantın tendon tutma kapasitesinin geleneksel dikiş teknikleri ile karşılaştırılması; 21. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
   Ətraflı
   Çeşme, 2009(sözlü sunum)

  • Femur Boyun kırıklarında kanüle vidanın yivli kısmına açılan deliklerden basınçlı çimento verilerek tutma gücünün artırılması; 21. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
   Ətraflı
   Çeşme, 2009(sözlü sunum)

  • Trapeziometakarpal osteoartritte ligament rekonstrüksiyon ve tendon interpozisyon artroplastinin sonuçları; 21. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
   Çeşme, 2009

  • Kadavrada distal radiusta ölçümler ve volar plakların etkinliği; 21. Milli Türk Ortpedi ve Travmatoloji Kongresi
   Çeşme, 2009

  • Tek seans posterior girişimle scheuremann kifozu tedavisi orta dönem sonuçlarımız;-Meningomiyelosel kifozunun müalicəsində Luque enstrümantasiyasının poliaksiyal vidalarla  kombinasiyası; 20. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
   Ankara, 2007
 • Aldığı dəstəklər

  • TÜBİTAK Patent Desteği (Uç yan mikrovasküler anastomozda kontinü horizontal matress dikiş tekniği )

  • Marmara Üniversitesi BAPKO
 • Patentlər

  • Yivli Qismi Dəlikli Kanallı Vida (PATENT NO: 2008/08426 ) üçün müraciət edilib
 • Elmi işi - Dissertasiya

 • Kitablar

  • Enjeksiyon teknikleri el kitabı.
   Yüklə
   (130 səh.), 2008

  • Əyripəncəlik: Ponsetı müalicəsi.
   Yüklə
   (3. Nəşriyyat),2008