• 26/10/2021
  • 2
  Uşaq serebral iflicinin müalicəsi

  Uşaq serebral iflicinin müalicəsi

  Beyin ilk etapda travma aldığı halda, bir müddət sonra ikincili və üçüncülü problemlər yaranır. Xüsusilə, bütün serebral iflici olan uşaqlar ömrünün ilk ilində hipotonik olur. Hipotonik nə deməkdir?  Süst olurlar. Bütün əzələlər boşalmış olur, hətta başını tuta bilmir, otura bilmir və sairə. 1 yaşını keçdikdən sonra isə spastiklik ön plana çıxır. Spastiklik nə deməkdir? Hipertonus

  Read more
  • 08/10/2021
  • 0
  Uşaq serebral iflici – səbəbləri, növləri, əlamətləri

  Uşaq serebral iflici – səbəbləri, növləri, əlamətləri

  Uşaq serebral iflici digər adı ilə “Little xəstəliyi” çox ciddi ailəyə sosio-ekonomik yüklərə səbəb ola bilir və insanın gələcək həyatında, günlük həyatında və ya iş həyatında, təhsil həyatında ciddi problemlər yarada biləcək bir xəstəlik qrupudur. Uşaq serebral iflicinin yaranma səbəbləri arasında, ana bətnində ikən doğuş zamanı və ya həyatının ikinci ilinə qədər, xüsusilə, beyinlə əlaqəli

  Read more
  • 15/04/2016
  • 26
  UŞAQLARDA YUMŞAQ YASTIPƏNCƏLİK

  UŞAQLARDA YUMŞAQ YASTIPƏNCƏLİK

  Uşaq ayağına basarkən düz, oturarkən və ya barmaq ucunda ikən ayağın iç əyriliyi görülürsə buna yumşaq yastıpəncəlik deyilir. Bu vəziyyət çox ailələri gileyləndirir. Halbuki belə uşaqların əksəriyyəti normal və problemsiz böyüyürlər. Yumşaq yastıpəncəlikdə ayaq ağrısızdır, ara verməyərək rahat yeriyir və idmanla məşğul ola bilirlər, müəyyən vaxt sonra cərrahiyyə və ya digər müalicə tələb etmədən düzəlirlər.

  Read more
  • 11/04/2016
  • 11
  UŞAQ SEREBRAL İFLİCİ

  UŞAQ SEREBRAL İFLİCİ

  Uşaq serebral iflici(USİ) inkişafı davam edən beyində (18 aylığa qədər)qalıcı xəsarət nəticəsində yuxarı və aşağı ətraflarda, gövdədə əmələ gələn zamanla artmayan hərəki pozulmaya deyilir. Onurğa beyni və əzələlər normal struktura sahibdirlər. Bundan başqa hərəkət və duruş pozulmaları əmələ gəlir. Ayrıca, xəstələr görmə, nitq və udma aktlarında da problem yaşayırlar. Beyindəki xəsarət inkişaf etməməsinə və qalıcı

  Read more
  • 08/04/2016
  • 6
  ƏYRİBOYUNLUQ (TORTİKOLLİS)

  ƏYRİBOYUNLUQ (TORTİKOLLİS)

  Əyriboyunluq başın eyni tərəfə, çənənin tərs tərəfə dönməsi şəklində yaranan deformasiyadır. Boyunun önə və yana əyilməsinə, yanlara dönməsinə köməklik edən Döş-Körpücük-Məməyəbənzər(DKM)  əzələdə inkişaf edən kontraktura(yığılma) nəticəsində yaranan əyriboyunluğa Muskulyar(əzələyə bağlı) əyriboyunluq deyilir. Əyriboyunluq səbəbləri arasında bu qrup 95% təşkil edir. Digər növlər arasında onurğanın boyun şöbəsində anadangəlmə inkişaf qüsurlarını və gözlə əlaqədar yaranan problemləri göstərmək

  Read more
  • 18/03/2014
  • 2
  Əyripəncəlik (PES EQUİNOVARUS)

  Əyripəncəlik (PES EQUİNOVARUS)

  Ən çox rastlanan anadangəlmə əzələ-sümük sistemi patologiyalarından biridir.  Topuq və ayaq barmaqları aşağı və içə dönmüş vəziyyətdədir. Baldır və ayaq normadan qısa olur. Əyripəncəlikdə ağrı olmur və müalicə edilə bilən bir xəstəlikdir. Müalicə sonrası uşaq tam normal həyata dönə bilir. Hər 1000 doğuşdan birində rastlanır. Hər 3 xəstədən birində patologiya iki tərəfli görülür. Hər 3

  Read more
  • 15/03/2014
  • 59
  Anadangəlmə bud-çanaq oynağı displaziyası və çıxıqları

  Anadangəlmə bud-çanaq oynağı displaziyası və çıxıqları

  Bud-çanaq oynağı problemləri uşaq və yeniyetmə yaş dövründə olduqca tez-tez görülür. Respublikamızda anadangəlmə bud-çanaq oynağı displaziyaları və çıxıqları bu xəstəliklərin başında yer alır. Bud-çanaq oynağı çıxıqları oynağı əmələ gətirən bud başı və qalça yuvası arasındakı normal əlaqənin pozulması və oynağın inkişaf etməməsi şəklində özünü gösətərən sümük-əzələ sistemi xəstəliyidir. Körpə doğulduqdan sonra bud-çanaq oynağında olan çatışmazlıq

  Read more