• TÜBİTAK Patent Desteği (Uç yan mikrovasküler anastomozda kontinü horizontal matress dikiş tekniği )
    • Marmara Üniversitesi BAPKO