• 27/07/2021
  • 71
  Daban ağrıları

  Daban ağrıları

  Daban nahiyəsində yerləşən ağrılar haqqında bəhs etmək istəyirəm. Daban nahiyəsində yerləşən ağrıların səbəbi daban nahiyəsində yerləşən bağın iltihabı səbəbi ilə olur.  Plantar fasiya yırtıqları Ayağın tağını əmələ gətirən “plantar fasiya” dediyimiz bir bağ, ayağın ön tərəfindən başlayaraq daban sümüyünə bağlanır və bu daban sümüyünə bağlanan yerdə, xüsusilə, ayağa düşən yüklər anormaldırsa, anormal ayaqqabı geyildikdə və

  Read more
  • 13/06/2016
  • 8
  Ayaq Baş Barmaq Çıxıntısı (Halluks Valgus)

  Ayaq Baş Barmaq Çıxıntısı (Halluks Valgus)

  Ayaq baş barmağının başlandığı yerin iç tərəfindəki(daraq sümüyü ilə barmağın başladığı oynaqda) şişkinlik, çıxıntıya halluks valqus(HV) deyilir. Qadınların 40%-ində bu problem rastlanır. 70% hallarda genetik meyillilik vardır. Genetik olaraq 1 və 2 daraq sümükləri arasındakı dərəcə çox olduqda müəyyən vaxtdan sonra baş barmaq digər barmaqlara yaxınlaşır. Bu kəskin əyilmə bir çıxıntı olaraq baş barmağın iç

  Read more