• Zeynalov R.M.: Bud sümüyü boyun sınıqlarında kanallı vintin yivli qisminə açılan dəliklərdən təzyiq altında sement verilərək tutma gücünün artırılması.
  Yüklə
  Sağlamlıq. 10 (2009)
 • Zeynalov R.M.: Bud sümüyü boyun sınıqlarında internal fiksasiya gücünün artırılması.
  Yüklə
  Sağlamlıq. 2 (2010)
 • Zeynalov R.M.: Zeynalov R.M.: Bud sümüyü boyun sınıqları müalicəsində PMMA tətbiqi.
  Yüklə
  Cərrahiyyə. 1 (2010)
 • Zeynalov R.M.: Zeynalov R.M.: Zeynalov R.M.: Bud sümüyü boyun sınıqlarında internal fiksasiyanın gücləndirilməsi.
  Cərrahiyyə. 2 (2010)
 • Zeynalov R.M.: Bud sümüyü boyun sınıqlarının cərrahi müalicəsinin tarixi aspektləri.
  Yüklə
  Azərbaycan Tibb Jurnalı. 1(2010)
 • Zeynalov R.M.: ПОВЫШЕНИЕ СИЛЫ ВНУТРЕННЕЙ ФИКСАЦИИ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ.(Экспериментальное исследование).
  Yüklə
  ВРАЧ-АСПИРАНТ. 2010,№ 2(39).
 • Zeynalov R.M., Yalçın S.M.: Bud sümüyü boyun sınıqlarında yeni fiksasiya metodu
  Azərbaycan Ortopediya və Travmatologiya Jurnalı. 1 (2010)
 • Zeynalov R.M.: Əyripəncəliyin Ponseti müalicə metodu.
  Yüklə
  Baku Budte Zdorovi.2 (2011)
 • Zeynalov R.M.: Ağır İ, Akgülle AH, Kocaoğlu B, Yalçın MS. Enhancement of holding strength of cannulated screw supported with PMMA: a biomechanical study on femoral head [corrected].
  Yüklə
  U.S. National Library of Medicine (2015)