• Yivli Qismi Dəlikli Kanallı Vida (PATENT NO: 2008/08426 ) üçün müraciət edilib